Skontaktuj się z nami!

Tel.: +48691019676

Email.: sklep@arganicare.pl

Do darmowej dostawy: 159,00 zł

do kasy suma: 0,00 zł
Rodo

Od dnia 25 maja 2018 roku będzie stosowane unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych poniżej przedstawiamy klauzulę informacyjną.

Co to jest RODO ?

Jest to powszechnie używany skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Jaki jest cel RODO ?

Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Co znajduje się w treści poniższej klauzuli ?

Informacje o tym, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą.

Czy w związku z RODO należy skontaktować się ze Firmą ?

Nie, nie trzeba kontaktować się z Firmą ani składać dodatkowych oświadczeń. Wystarczy zapoznać się z poniższą klauzulą.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) ( dalej : Rozporządzenie ) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Peer Pharm Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bolszewie, ul. Polna 61 zwaną dalej Firmą Pani/Pana danych osobowych.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Firmę :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Peer Pharm Polska Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Polna 61, 84-239 Bolszewo, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez VII w. Sąd Rejonowy Gdańsk Południe, pod nr KRS 0000837051, NIP 5882457588, nr REGON 385909396, kapitał zakładowy 10000,00 zł, kapitał wpłacony 10000,00 zł; Wykonawcą sprzedaży jest PARYS Wojciech Naczk, ul.Morska 162, 81-225 Gdynia, NIP 5881056752, Regon 191175091., dane kontaktowe: numer telefonu dla osób dzwoniących z Polski : 58 665 19 76 lub 58 664 98 43, numer telefonu dla osób dzwoniących spoza Polski : +48 665 19 76, adres email: biuro@e-parys.pl.

2. Firma przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach :

2.1. W przypadku, kiedy na dzień 25 maja 2018 r. łączy Paną/Pana ze Firmą umowa :

a) podjęcie na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy Sprzedaży Współpracy i Szkoleń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia) ;

b) realizacja zawartej z Firmą umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia) ;

c) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Firmy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, edukacyjnej i realizacją umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia) ;

d) marketingu i promocji usług i produktów oferowanych przez Firmę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia) ;

e) dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia) ;

f) wewnętrznych celów administracyjnych Firmy, w tym raportowania i statystyki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia) ;

2.2. W przypadku, kiedy na dzień 25 maja 2018 r. nie łączy Pani/Pana ze Firmą umowa :

a) podjęcie na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy Sprzedaży Współpracy i Szkoleń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia) ;

b) marketingu i promocji usług i produktów oferowanych przez Firmę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia) ;

c) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Firmę w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, edukacyjnej i realizacją umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia) ;

d) wewnętrznych celów administracyjnych Firmy, w tym raportowania i statystyki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia) ;

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być :

a ) Izby i Urzędy Skarbowe ;

b) Sądy Powszechne i organy ZUS ;

c) inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa ;

d) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Firmy na podstawie zawartej z Firmą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych ( tzw. podmioty przetwarzające ) ;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania tj. :

a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Firmą umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania zgody ;

b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Firmie w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Firmę ;

c) w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Firmę, przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie ;

d) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Firmę stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

5. W związku z przetwarzaniem przez Firmę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu :

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia ;

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia ;

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia ;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia ;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia ;

f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia ;

6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem .

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Firmę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( tj. do 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą ).

8. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Firmą, podane przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl